Porovnání zdrojů tepla

EKONOMICKÁ BILANCE TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA

RODINNÝ DŮM - 4 OSOBY vč. řízeného větrání s rekuperací,150m2 podlahová plocha, celková tepelná ztráta 7 kW. Rekupera

RODINNÝ DŮM - 4 OSOBY bez řízeného větrání s rekuperací, 150m2 podlahová plocha, celková tepelná ztráta 7 kW. Rekupera

Jak postupovat při úvahách o pořízení tepelného čerpadla

  • Pro návrh optimálního výkonu tepelného čerpadla jsou potřebné některé údaje z těchto podkladů: projekt objektu, předběžný výpočet tepelných ztrát, výpočet energetického štítku, projekt topení, účty za energie (co bude k dispozici);
  • Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás přes kontaktní formulář, nebo nám zavolejte, nebo nás po domluvě navštivte
  • Společně pak navrhneme a vybereme optimální model, propočítáme orientační kalkulaci
  • Máte-li zájem, můžete již v této fázi komunikovat s některým s našich obchodních zástupců
  • Dále je třeba zjistit, zda je v lokalitě umístění tepelného čerpadla dostatečný energetický příkon, prostřednictvím žádosti Vašeho dodavatele elektrické energie - zde přikládáme formuláře žádosti:
  • Pokud jde o novostavbu, je nutno navíc připojit snímek z katastrální mapy.
  • V případě, že se distributor elektrické energie vyjádřil kladně, máte jistotu, že získáte snížení tarifu na tepelné čerpadlo a můžete se pustit do dalších kroků, jste na správné cestě k cíli.

  • Po doručení odsouhlasení můžeme zahájit montáž čerpadla. Pozor - tento souhlas má platnost 12 měsíců. Pokud nezvládnete provést montáž v tomto termínu, pak zaniká a je třeba o souhlas zažádat znovu.
  • Po instalaci je nutné doručit distributorovi revizní zprávu a protokol o uvedení zřízení do provozu. Tyto doklady Vám vydáme my. Pak s Vámi distributor uzavře novou smlouvu na sníženou sazbu elektrické energie D56 (pro domácnosti) či C56 (pro firmy).